Hỗ trợ Yahoo

Mr Quang: Tư vấn tuyển sinh (0989 856 365)

Mr Quyết: Tư vấn việc làm & Dịch vụ kỹ thuật (0912 099 000)

Mr Điệp: Tư vấn việc làm & Dịch vụ kỹ thuật (0982 507 428)
Thống kế truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay181
mod_vvisit_counterHôm qua434
mod_vvisit_counterTuần này2883
mod_vvisit_counterTuần trước5685
mod_vvisit_counterTháng này14617
mod_vvisit_counterTháng trước20096
mod_vvisit_counterTất cả2907370
Quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Quy định quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm In Email
Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 13:29
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm

 

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ GIẤY VÀ CƠ ĐIỆN

 

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-GVN.HN ngày 05/7/2007 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện;

          Theo đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm TVĐTVL và DVKT, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                  

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như điều 3;

- Lưu VT.                                                                   TS. Vũ Thị Hồng Mận

     

                                                              

QUY ĐỊNH

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm

(Ban hành kèm theo Quyết định số131/QĐ-CĐNG ngày 26/3/2013 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện)

 

I. NHIỆM VỤ :

1. Tổ chức điều tra cơ bản học sinh, sinh viên (HSSV) như lập danh sách trích ngang HSSV, danh sách HSSV có năng lực đặc biệt như học tập, thể thao, văn nghệ..., danh sách HSSV có hoàn cảnh đặc biệt như HSSV diện chính sách ưu đãi, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... để có giải pháp tác động phù hợp.

2. Kiện toàn tổ chức lớp, đề xuất ban cán sự lớp gồm 1 lớp trưởng, từ 1 đến 2 lớp phó tuỳ theo số lượng HSSV trong lớp để Hiệu trưởng quyết định. Phân chia các tổ nhóm học tập và chỉ định các tổ, nhóm trưởng. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ của cán bộ lớp.

3. Phổ biến và quán triệt cho HSSV vào chương trình giáo dục đầu khóa và các buổi sinh hoạt lớp những nội quy, quy chế như: Quy chế HSSV, quy chế thi - kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề, nội quy học tập - thực tập, nội quy ký túc xá và các quy định khác có liên quan đến HSSV.

4. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm cho từng tháng, học kỳ và năm học của lớp chủ nhiệm bao gồm: Đặc điểm tình hình lớp, các chỉ tiêu phấn đấu về học tập, tu dưỡng rèn luyện và các chỉ tiêu khác như lao động, vệ sinh, văn nghệ, thể thao... và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch đó.

5. Quản lý HSSV thực hiện chương trình học tập, lao động, rèn luyện đạo đức tác phong, tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định và quy chế của Nhà trường và cấp trên. Đôn đốc, nhắc nhở HSSV đóng học phí và các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường.

6. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết, kiểm tra, đánh giá cho điểm công bằng, khách quan quá trình phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của từng HSSV trong lớp.

7. Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, phòng công tác HSSV, cán bộ lớp, cán bộ đoàn, gia đình HSSV và kiểm tra sổ đầu bài... để nắm được tình hình của lớp nhằm kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt cũng như phê bình nhắc nhở những HSSV vi phạm kỷ luật. Duy trì mối liên hệ với gia đình phụ huynh học sinh diện cá biệt để phối hợp giáo dục HSSV.

8. Báo cáo kịp thời những trường hợp HSSV vi phạm nội quy lên Khoa, Phòng công tác HSSV để có biện pháp xử lý kịp thời theo Quy chế.

9. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác giáo dục HSSV như: gần gũi, yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với HSSV; có tinh thần khắc phục khó khăn, tận tuỵ, sáng tạo để làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm.

10. Theo dõi và ghi chép kết quả học tập, tu dưỡng rèn luyện của HSSV hàng tháng, mỗi học kỳ,  năm học theo quy định.

11. Tổ chức sinh hoạt lớp theo thời khóa biểu hoặc đột xuất để đánh giá mọi mặt hoạt động của lớp và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Ghi chép và cập nhật đầy đủ vào sổ tay Giáo viên chủ nhiệm để theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của HSSV. Mỗi tháng có báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của lớp theo mẫu và gửi báo cáo cho Phòng Công tác học sinh sinh viên chậm nhất vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

II. QUYỀN HẠN:

1. Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất kỹ thuật của trường để thực hiện nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm.

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác giáo viên chủ nhiệm.

3. Được tham gia các kỳ họp của Nhà trường như: Giáo viên chủ nhiệm, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV, Hội đồng xét kết quả học tập và học bổng khuyến khích cho HSSV.

4. Được phép ký giấy cho HSSV nghỉ học một ngày và ký vào giấy đề nghị Nhà trường giải quyết nếu HSSV xin nghỉ học từ  2 ngày trở lên.

5. Được hưởng chế độ giảm giờ đối với giáo viên chủ nhiệm theo quy định của Nhà trường và các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn trên đây, ai làm tốt sẽ được biểu dương khen thưởng, ai làm không tốt sẽ bị phê bình, kỷ luật.

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                            TS. Vũ Thị Hồng Mận

Nhấn vào đây http://upfile.vn/qsT2 để tải về

 

 

 
Thư viện điện tử
thuvienDIENTU
Hình ảnh ngẫu nhiên
Các trường liên kết
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Quảng cáo